Aan- en uittrekken (niet-)steriele handschoenen


Disclaimer

Videodemonstraties zijn een ondersteuning voor de verrichtingen die u uitvoert in de praktijk. Zij kunnen niet in de plaats komen van het aanleren van een verrichting via een training of coaching.

Beoordeel dus of u de verrichting zodanig beheerst dat u deze in de praktijk kunt uitvoeren. 
Volg zonodig een training of laat u coachen door een huisarts met gerichte ervaring. 

Laatste wijziging: vrijdag, 18 september 2020, 15:31