Colofon

Bronnen

NHG-Producten:

Colofon

Samengesteld door het team Nascholing van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Samensteller/auteur
Marjolijn Hugenholtz, wetenschappelijk medewerker, huisarts niet-praktiserend

Utrecht, juli 2020


Uitrusting van de huisartsenpraktijk

Voor de benodigdheden bij het uitvoeren van verrichtingen verwijzen wij naar het hoofdstuk over instrumentarium van het Handboek Verrichtingen in de huisartsenpraktijk.

In onderstaande tabellen vindt u een samenvatting in de vorm van een opsomming van de instrumenten en materialen die nodig zijn. Deze lijst is als PDF document voorhanden en als Word bestand. Het hangt ervan af welke verrichtingen uitgevoerd worden, of deze lijst ingekort of uitgebreid dient te worden.

Deze lijsten kunt u gebruikten om de voorraad van materialen en instrumenten in de praktijk te controleren en aan te vullen.

  1. Tabel voor beheer van de uitrusting van de praktijk (PDF)
  2. Tabel voor beheer van de uitrusting van de praktijk (Word)

Laatste wijziging: donderdag, 3 september 2020, 12:18