U bent hier

Organisatie & Beleid

Het Nederlands Huisartsen Genootschap is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen en heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts te bevorderen. Door vertaling van wetenschap naar de huisartsenpraktijk draagt het NHG bij aan de professionalisering van de beroepsgroep. Dit doen we al 65 jaar! En dat vieren we elke maand een beetje. Hoe? Kijk op nhg65jaar.nl

Organisatie

Het NHG-bestuur geeft als directie ook leiding aan het NHG-bureau. De Verenigingsraad adviseert het bestuur en de Raad van Toezicht toetst het beleid en de financiële resultaten. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste besluitvormende orgaan.

 

Beleid

De NHG/LHV-Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 vormt de basis van het verenigingsbeleid. Actuele ontwikkelingen en analyse van onderzoeken leiden tot voorstellen, richtlijnen en standpunten.

Samenwerking

Het NHG werkt – structureel of projectmatig – samen met veel andere partijen, waaronder VWS, ZN, patiëntenverenigingen en brancheorganisaties in de eerste en tweede lijn.

Contact

Locatie